Logo: Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Logo: Klachten over onze dienstverlening?
NL  FR  DE  EN 

Klachtenformulier


UW GEGEVENS
 Wij geven de voorkeur aan elektronische communicatie. Gelieve uw e-mailadres op te geven

Dienst van FOD P&O waarop de klacht betrekking heeft

Totaal karaktersBestand toevoegen als bijlage